Är du vår nästa VD eller CFO?

Nu söker vi två drivna individer som kan leda HandelsFöretagen! Ta chansen att praktisera din kunskap och skaffa dig en merit som ger dig ett stort försprång i arbetslivet. 

Koncernchef

Har du enkelt för att anta en helhetssyn och bygga en kultur som främjar teamwork och engagemang? Har du en positiv inställning och är redo att ta initiativ för att uppnå mål och hjälpa andra? HHGS Holding söker dig som är student på Handelshögskolan i Göteborg och vill leda koncernen HandelsFöretagen mot nya höjder!

Arbetsbeskrivning

Som koncernchef kommer dina huvudsakliga ansvarsområden vara att leda och stötta dotterbolagen på ett framgångsrikt sätt, driva koncerngemensamma initiativ och projekt samt skapa en positiv och framgångsrik arbetskultur. Du kommer att arbeta nära styrelsen och ha en viktig roll i att utveckla strategier och planer för koncernen. Huvudsakliga uppgifter:

 • Ansvara, sammanställa och rapportera koncernens sociala och ekonomiska välmående gentemot styrelsen och HHGS. 
 • Upprätthålla och främja en stark företagskultur och värderingar inom hela organisationen, bland annat genom workshops och kommittéer.
 • Skapa och upprätthålla relationer med samarbetspartners.
 • Anordna koncerngemensamma event för att utveckla medarbetarna och bygga nätverk med näringslivet.
 • Utveckla och genomföra koncernens strategier och mål.
 • Främja samarbete mellan kårbolagen, identifiera synergier och se till att samtliga dotterbolag drar åt samma håll.

Kvalifikationer

 • Student på Handelshögskolan i Göteborg!

Vem är du?

Vi tror att du är en person som har viss erfarenhet av att leda projekt eller team, och har en stark förmåga att kommunicera, inspirera och samarbeta med olika personligheter. Du har en helhetssyn och kan se till koncernens bästa, samtidigt som du har förmågan att ta beslut och ta initiativ för att nå uppsatta mål. Vi tror även att du brinner för studenters möjlighet att utvecklas och bygga nätverk. Du vill driva projekt som både går i linje med koncernens strategier och dina intressen, exempelvis:

 • Socialt ansvarstagande, inkludering och hållbarhet
 • Marknadsföring och varumärkesbyggande
 • Riskhantering 
 • Dokumentation och rapportering

Stor vikt kommer att läggas vid personens driv, kommunikativa förmågor och initiativförmåga. Meriterande är om du arbetar eller har arbetat inom HandelsFöretagen. 

Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på drygt ett år. Deltid på 15-20 timmar i veckan.
Plats: Hybrid, både digitalt och på kontoret (Viktoriagatan 9)
Lön: Viss ersättning

Tillträde: Maj 2023

Ansök med CV och personligt brev till:

Gabriella Näslund
0702616977

vd.holding@hhgs.se

Ansökan stänger den 9:e april!


CFO

Tycker du det är intressant med ekonomifunktionen inom en större organisation och vill utvecklas som ledare? Är du en person som kan ta ett helhetsperspektiv och är en duktig problemlösare? HHGS Holding söker dig som är intresserad av att utveckla ekonomifunktionen inom HandelsFöretagen som CFO på HHGS Holding AB.

Arbetsbeskrivning

Som CFO på HHGS Holding är din huvudsakliga uppgift att hålla koll på ekonomifunktionen genom hela koncernen, samt att upprätta både interna och externa rapporter för att ge en rättvis bild av koncernens ekonomiska ställning. Du ska också vara en stöttande funktion till dotterbolagens ekonomiansvariga för att stå till hjälp ifall någon skulle ha några frågor. Du arbetar tätt tillsammans med koncernchefen för att hjälpa till att utveckla strategier och vara ett bollplank till att sätta upp framtida planer. Huvudsakliga uppgifter:

 • Ansvara, sammanställa, och rapportera om den ekonomiska situationen för koncernen gentemot styrelsen och HHGS.
 • Vara en utbildande funktion gentemot dotterbolagens ekonomiansvariga för att se till en fortsatt ekonomisk hållbarhet.
 • Ansvara för utveckling och kontroll av HandelsFöretagens ekonomiska arbete.
 • Ta fram finansiella underlag för beslut och analys.
 • Ansvara för bokslutet, revisionen, samt årsredovisnings som upprättas i enlighet med K3 för hela koncernen.

Kvalifikationer

 • Student på Handelshögskolan i Göteborg!

Vem är du?

Vi tror att du är en person som brinner lite extra för ekonomi. Du är lösningsorienterad, driven och har ambition att utöka din erfarenhet innan examen. Vi tror även att du har lätt för att kommunicera, zooma ut och se saker utifrån ett längre perspektiv än mandatperioden för att stärka koncernen ur ett långsiktigt perspektiv. Du vill också vara med och driva projekt tillsammans med VDn.

Stor vikt kommer att läggas vid personens driv, kommunikativa förmågor och initiativförmåga. Meriterande är om du har arbetat eller har praktiskt erfarenhet av ekonomifunktionen.

Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på drygt ett år. Deltid på cirka 15 timmar i veckan.
Plats: Hybrid, både digitalt och på kontoret (Viktoriagatan 9)
Lön: Viss ersättning

Tillträde: Maj 2023

Ansök med CV och personligt brev till:
Simon Eliasson
0705677877
cfo.holding@hhgs.se

Ansökan stänger den 9:e april!