HHGS Holding

HHGS Holding AB är moderbolaget i HandelsFöretagen och är ett förvaltningsbolag som ägs av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår (HHGS). Syftet är att ge studenter på Handelshögskolan i Göteborg praktisk erfarenhet av att driva och utveckla bolag. HHGS Holding representerar även kåren i arbetet med att leda och utveckla samtliga 6 dotterbolag, ansvarar för att koncernstrukturen är effektiv, reglerar intern konkurrens och driver andra frågor av strategisk karaktär. 

Ledning

Elina Ingvarsdotter, VD

076 - 842 20 54 

Sarah Petersson, CFO
070 - 830 34 74


Ta en kik på hur en tidigare koncernchef, Josefina Sandman arbetade i HHGS Holding!