HHGS Holding

HHGS Holding är moderbolaget i koncernen HandelsFöretagen och har som syfte att skapa förutsättningar för dotterbolagen att generera värde för såväl studenter som våra ägare HHGS.

"Vi skapar värde för företag, studenter och samhälle"

Ledning

Gabriella Näslund, VD

+46 (0)70 - 261 69 77 

Simon Eliasson, CFO
+46 (0)70 - 567 78 77