HHGS Holding

HHGS Holding AB är moderbolaget i HandelsFöretagen och är ett förvaltningsbolag som ägs av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår (HHGS). Syftet är att ge studenter på Handelshögskolan i Göteborg praktisk erfarenhet av att driva och utveckla bolag. HHGS Holding representerar även kåren i arbetet med att leda och utveckla samtliga 6 dotterbolag, ansvarar för att koncernstrukturen är effektiv, reglerar intern konkurrens och driver andra frågor av strategisk karaktär. 

Ledning

Gabriella Näslund, VD

070 - 261 69 77 

Simon Eliasson, CFO
070 - 567 78 77


Ta en kik hur den föregående koncernchefen Josefina Sandman arbetade i HHGS Holding!