Om oss

Handelsföretagen är en samlingsplats för de företag som tillsammans bildar Nordens största studentdrivna koncern. HHGS Koncernens syfte är att samla Handelshögskolas främsta studenter under ett tak. Tillsammans skapar vi praktisk erfarenhet, bygger broar till näringslivet och erbjuder kvalitativa tjänster inom våra områden. Koncernen har växt organiskt sedan 1994 och har sedan dess erbjudit kunder den senaste kunskapen från akademin.

"Vi skapar värde för företag, studenter och samhälle"

HHGS Holding AB

HHGS Holding AB är koncernmoder med en mångfacetterad styrelse bestående av såväl juniora- (studenter) som seniora styrelseledamöter. Handels Holdings syfte är att skapa förutsättningar för dotterbolagen att generera värde för såväl studenter som aktieägare (Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår).


Vad gör Handels Holding?

Ta in åsikter

För att företagen skall utvecklas behöver alla vara delaktiga. Holdings uppdrag är att lyssna in kollegor för att finna den bästa vägen framåt.

Integration

Företagen erbjuder ett diversifierat utbud av tjänster, något som behöver utnyttjas på bästa sätt. Detta görs bäst tillsammans!

Rapportering

Som koncernmoder har Holding ett ansvar att rapportera och utvärdera koncernens välmående gentemot våra aktieägare.

Intern kontroll

Holding ansvarar för att utveckla och utvärdera interna rutiner och processer så att dessa går i linje med såväl policys som lagrum. 

Utbildning

För att företagen skall kunna utvecklas är det viktigt att beslutsfattare inom bolagen får den utbildning som behövs.

Kommunikation

Kommunikation är A och O för att en organisation skall fungera. Det är därför av stor vikt att alltid hitta de bästa vägarna.  

Nätverk

Att knyta samman företagen med experter från så väl näringsliv som akademin är nyckeln för fortsatt utveckling. 

Utveckling

Holding arbetar för att på koncernnivå utveckla verksamheterna och arbetar på ett strategiskt plan med varje dotterbolag.

Är du vår nästa VD eller CFO?

Varje vår öppnar en ny rekrytering till HHGS Holdings ledningsgrupp. Om du är intresserad av att bli vår nästa koncern-VD eller CFO uppmanar vi dig till att följa oss på LinkedIn.   

Ledningsgrupp

Gabriella Näslund, VD
+46 (0)70 - 261 69 77 

Simon Eliasson, CFO
+46 (0)70 - 567 78 77

Styrelse

Anders Sandoff
Styrelseledamot

Nuvarande position:

Handelshögskolan vid Göteborg Universitet, Styrelseledamot Miljöbron

Tidigare erfarenheter:

Ph.D., Business Administration, Director of Studies, Dept of Business administration, University of Gothenburg 


Peter Björnram
Styrelseledamot

Nuvarande position:

Advokat på Advokatbyrån dNovo 

Tidigare erfarenheter:

Advokat på MAQS Advokatbyrå, Advokat på Advokatfirman Grönvall, VD på Advico Kapital

Viktor Stensson
Styrelseledamot

Nuvarande position:

VD och grundare på Bokio


Tidigare erfarenheter:

Managementkonsult och Key Account Manager på HandelsConsulting


Ulf Careland
Styrelseledamot

Nuvarande position:

Skattmästare på HHGA

Tidigare erfarenheter:

Revisor och partner på KPMG & Grant Thorton

Love Josefsson

Styrelseledamot


Nuvarande position:

Business Development på SBP Nordic

Tidigare erfarenheter:

Head of Funds på Finwire, Styrelseordförande på Handels Capital Management, Kårordförande på HHGS Studentkår

Helena Ribbefors
Styrelseledamot

Nuvarande position:

Head of Legal på Chalmers Ventures

Tidigare erfarenheter:

Business Development Manager, Attorney at Law, Authorised Trademark and Design Attorney på AWA Holding

Karin Sollenby

Styrelseledamot

Nuvarande position:

Kårordförande på HHGS Studentkår

Tidigare erfarenheter:

Vice projektledare på N&FA